განაცხადის ფორმა

.
სოლო ფორტეპიანო

[[[["field44","equal_to","I \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"]],[["set_value",null,"40",null,"field47"]],"and"],[[["field44","equal_to","II \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"]],[["set_value",null,"60",null,"field47"]],"and"],[[["field44","equal_to","III \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"]],[["set_value",null,"80",null,"field47"]],"and"],[[["field44","equal_to","IV \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"]],[["set_value",null,"100",null,"field47"]],"and"],[[["field44","not_equal_to","I \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"],["field44","not_equal_to","II \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"],["field44","not_equal_to","III \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"],["field44","not_equal_to","IV \u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0"]],[["set_value",null,"0",null,"field47"]],"and"]]
1
სახელი
გვარი
დაბადების თარიღი
პასპორტის/პირადი N
მოქალაქეობა
სამუსიკო სკოლაკონსერვატორია
პედაგოგი
ტელეფონი
მისამართი
ფერადი ფოტოსურათიმხოლოდ jpg, png
ატვირთვა
პასპორტის ან დაბადების მოწმობის ასლიმხოლოდ jpg, png
ატვირთვა
გადახდის ქვითრის ასლიმხოლოდ jpg, png
ატვირთვა

გადასახადი: [field47] ლარი

ბენეფიციარის ბანკი: თი ბი სი ბანკი, თბილისი, SWIFT: TBCBGE22 ბენეფიციარის ა/ა: GE69TB7066136080100009
ბენეფიციარის სახელი: შპს "კლასიკური მუსიკის განვითარების ფონდი"
პროგრამა
0 /
კონკურსანტის მოკლე შემოქმედებითი ბიოგრაფია
0 /
პრიზები და ჯილდოები
0 /
კონკურსში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტების სია: ა) ონლაინ განაცხადის ფორმა; ბ) ფერადი ფოტო; გ) პასპორტის ან დაბადების მოწმობის ასლი; დ) გადახდის ქვითრის ასლი
მეურვე

მეურვის მითითება აუცილებელია 18 წლამდე კონკურსანტებისთვის!

კონკურსის განაწესი

წინამდებარე განაწესის შესაბამისად, ვადასტურებ და თანახმა ვარ: ა) თ.ამირეჯიბის სახ. პიანისტთა ბორჯომის საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის პერიოდში მიღებული ტრამვის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობიდან გავათავისუფლო კონკურსის ორგანიზატორები, მენეჯერები, თანამშრომლები და ჟიურის წევრები; ბ) აღნიშნულ განაწესზე ხელმოწერით ავიღო პასუხისმგებლობა ყველა მოსალოდნელ რისკზე; გ) დავიცვა კონკურსის ორგანიზატორების მიერ დაწესებული ყველა წესი და რეგულაცია; დ) ორგანიზატორებთან შეთანხმების გარეშე უარი არ ვთქვა კონკურსში მონაწილეობაზე; ე) კონკურსის ორგანიზატორებმა სარეკლამო მიზნებისთვის გამოიყენონ ჩემი ბიოგრაფია, ფოტო და ვიდეო მასალა. წავიკითხე და ვეთანხმები ზემოთ მოცემულ განაწესს (18 წლამდე ასაკის კონკურსანტებისთვის მეურვის ხელმოწერა სავალდებულოა).

Previous
Next