ლაურეატები

„I“ კატეგორია


I პრემია - ბარბარე ძნელაძე (საქართველო)
II პრემია - ნინო კუტალაძე (საქართველო)
III პრემია გაიყო - ლიზი ხაჩიძე (საქართველო), რუბინა ჰაბეშიანი (სომხეთი)

„II“ კატეგორია


I პრემია - ელენე ქირია (საქართველო)
II პრემია გაიყო - თათია მგალობლიშვილი (საქართველო), ბარბარე გაგლოშვილი (საქართველო)
III პრემია გაიყო - საბა ლომსაძე (საქართველო), ქეთევან ზარიაშვილი (საქართველო), ნატალი შენგელია (საქართველო)

„III“ კატეგორია

I პრემია - დანა ბალტრუშაიტიტე (უკრაინა)
II პრემია გაიყო - მარიამ ჩახვაძე (საქართველო), შუშან არევშატიანი (სომხეთი)
III პრემია გაიყო - მარიამ ყარყარაშვილი (საქართველო), ირაკლი ფხაკაძე (საქართველო)

დიპლომანტები
ცოტნე სიდამონიძე (საქართველო), სოფო ხაზარაძე (საქართველო)

„IV“ კატეგორია

I პრემია - თამარ მახარაძე (საქართველო)
II პრემია - არ გაიცა
III პრემია - ტიგრან პეტროსიანი (სომხეთი), ანდრეი ზენინი (რუსეთი)

დიპლომანტი
ანა ფალავანდიშვილი (საქართველო)

სპეციალური პრიზები

შოპენის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის
თამარ მახარაძე (საქართველო)
ქართული ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის
ბარბარე ძნელაძე (საქართველო)
ბახის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის
სალომე გიორგაძე (საქართველო)
პროკოფიევის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის
ეკატერინე ნიკოლაძე (საქართველო)
მზია სიმონიშვილის სპეციალური პრიზი
ბარბარე ძნელაძე (საქართველო)